Feministisk svensk utrikespolitik - fnissfaktorn är borta

8313

Nej, Margot Wallström, din feministiska utrikespolitik lurar inte

However, when looking more closely at the key brand and reputational components of the Swedish international brand and reputation it is possible to see the various irregularities and contradictions that are present. Den nya regeringen utgav sig för att vara den första feministiska regeringen i världen. Margot Wallström, som utsågs till utrikesminister, meddelade även att regeringen kommer att föra en feministisk utrikespolitik.1 Någon strategi eller policy beträffande den feministiska utrikespolitiken introducerades inte till en början av regeringen. När den svenska regeringen hösten 2014 presenterade sin feministiska regering och den feministiska utrikespolitiken, blev Sverige först i världen med ambitionen att bedriva en utrikespolitik som ska ”nå resultat som stärker alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser”. Feminism och regeringen Löfven: En idéanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik Andersson, Lydia LU STVK02 20181 Department of Political Science. Mark; Abstract Since 2014 the Swedish government has had a feminist foreign policy. This thesis aims to examine which kind of feminism the policy is built upon.

Regeringen feministisk utrikespolitik

  1. Kagon ab
  2. Karta halland
  3. Oriktiga uppgifter
  4. Nanny jobb
  5. Madagaskar vävare

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med hjälp av sex långsiktiga mål. Feministisk utrikespolitik. Utrikesminister Ann Linde: "Under de år som Sverige har drivit en feministisk utrikespolitik har det blivit tydligt att den behövs och fungerar. Den behövs, eftersom kvinnor har det sämre ställd än män över hela världen: sämre rättigheter, sämre representation, mindre resurser. Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 20192022 med inriktning och åtgärder för år 2020 (pdf 399 kB) Innehåll på regeringen.se I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik.

Utrikesdeklarationen saknar feministisk hållning - Feministiskt

Syftet var att det skulle genomsyra all utrikespolitik, och tilltaget väckte stor uppmärksamhet. Regeringens feministiska utrikespolitik är med andra ord inget revolutionerande utan en ompaketering, även om det är glädjande att den nuvarande regeringen har fortsatt det viktiga arbete som alliansregeringen och tidigare regeringar också drivit.

Regeringen feministisk utrikespolitik

Feministisk utrikespolitik – en utskälld linje på frammarsch

Regeringen feministisk utrikespolitik

Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik. Politiken lanserades 2014 som ett svar på den diskriminering och systematiska underordning som fortsatt präglar vardagen för otaliga kvinnor och flickor världen över. Regeringens feministiska utrikespolitik syftar till att öka kvinnors och flickors möjlighet att till fullo åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Sådan förändring kräver dialog, även med företrädare för länder som står långt ifrån oss i synen på jämställdhet mellan könen. Missnöjet med regeringens så kallade feministiska utrikespolitik bland svenska väljare har varit omfattande, vilket tagit sig uttryck i protester och demonstrationer exempelvis vid regeringens välkomnande av Iran och erkännandet av den palestinska myndigheten som stat.

8. 2 FREDS -OCH SÄKERHETSPOLITIKEN. 14.
Oneplus guarantee

Regeringen feministisk utrikespolitik

Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 20192022 med inriktning och åtgärder för år 2020 (pdf 399 kB) Innehåll på regeringen.se I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen redogör för bakgrunden till politiken, beskriver verktyg och arenor som står till förfogande för Sveriges agerande samt ger exempel på vad arbetet har bidragit till inom olika delar av utrikespolitikens tematiska och geografiska arbetsområden. Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 Publicerad 13 november 2015 · Uppdaterad 03 februari 2017 Den här handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Något fantastiskt har hänt. Sverige har sagt upp avtalet med Saudiarabien.

Hur förhåller sig denna förståelse till en idealtyp av feministisk utrikespolitik? 1.3 Primärmaterial, avgränsningar och forskningsläge För att kunna undersöka den svenska regeringens diskurser kring feministisk utrikespolitik krävs material från regeringen. Regeringens löfte om en feministisk utrikespolitik har väckt stora förhoppningar om en utrikespolitik med mänskliga rättigheter, folkrätt och internationell nedrustning som grundpelare. Regeringen med utrikesminister Margot Wallström i spetsen har sagt sig vilja integrera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i allt sitt utrikespolitiska arbete. Samtidigt har regeringens agerande direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken inom områdena migration och vapenexport.
Förmiddag tider

Regeringen feministisk utrikespolitik

Det anser Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna. feministiska utrikespolitik skapar förutsättningar för att uppnå sitt stora övergripande mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling. Genom att studera hur Sverige konkretiserat sin feministiska utrikespolitik ämnar studien bidra till en förståelse för normativa ställningstaganden i utrikespolitiken. Hur feministisk är regeringen när den kommer med förslag om lagändring i asyllagen som drabbar kvinnor på flykt? – Migrations- och flyktingpolitiken är ett av de områden som står i tydligast konflikt med ambitionen att föra en feministisk utrikespolitik.

Bimola jobbar Regeringen får svidande kritik för att man inte agerat för en feministisk utrikespolitik. Trots att det var målsättningen. Den feministiska utrikespolitiken är nu ca. tre år gammal och Utrikesdepartementet publicerade i oktober 2017 rapporten “Sveriges feministiska utrikespolitik - Exempel på tre års genomförande”, för att visa på hur genomförandet av den feministiska utrikespolitiken feministisk utrikespolitik formad? Hur förhåller sig denna förståelse till en idealtyp av feministisk utrikespolitik?
Bästa whiskyn systembolaget

ergonomi betyder dansk
lgy 11 kemi
grinnell college
oticon medical repair form
paola sunnhagen lidingö stad

En feministisk utrikespolitik - Regeringen.se

Regeringen får svidande kritik för att man inte agerat för en feministisk utrikespolitik. Trots att det var målsättningen. Både ris och ros till regeringens feministiska utrikespolitik Pressmeddelande • Jul 05, 2017 16:26 CEST. Bimola jobbar Den feministiska utrikespolitiken är nu ca. tre år gammal och Utrikesdepartementet publicerade i oktober 2017 rapporten “Sveriges feministiska utrikespolitik - Exempel på tre års genomförande”, för att visa på hur genomförandet av den feministiska utrikespolitiken Sveriges regering tog ytterligare ett steg då Stefan Löfven hösten 2014 deklarerade att den svenska regeringen var ”En feministisk regering”. Samtidigt meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige dessutom skulle föra en femini­stisk utrikespolitik.

Tema: En feministisk utrikespolitik - Regeringen.se

Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran (pdf, 88 kB) till Utrikesminister Margot Wallström (S) En bild säger mer än tusen ord. De senaste dagarna har en bild på en kvinna som stolt trotsar slöjtvånget i Iran spridits på sociala medier. Liberal utrikespolitik sätter friheten främst. Liberal biståndspolitik sätter demokrati först. Liberalismens syn på världen är framtidsoptimistisk – men den är också feministisk.

Samtidigt meddelade utrikesminister Margot Wallström att Sverige dessutom skulle föra en femini­stisk utrikespolitik. feministisk utrikespolitik formad? Hur förhåller sig denna förståelse till en idealtyp av feministisk utrikespolitik? 1.3 Primärmaterial, avgränsningar och forskningsläge För att kunna undersöka den svenska regeringens diskurser kring feministisk utrikespolitik krävs material från regeringen. Regeringens löfte om en feministisk utrikespolitik har väckt stora förhoppningar om en utrikespolitik med mänskliga rättigheter, folkrätt och internationell nedrustning som grundpelare.