Protokoll fört vid årsmöte med Skrukeby Vägsamfällighet

2729

Protokoll styrelsemöte ÄBS - ÄNGSHOLMENS

Dagordning för konstituerande styrelsemöte Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande. Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1. Årsmöte Torpa Skogs Vägsamfällighet 2018.

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

  1. Personlig træning artikel
  2. Apotek hjartat logistik ab
  3. Resestipendier lund
  4. Argumenterande tal ämnen 2021
  5. Oneplus guarantee
  6. Ekonomi utbildningar sverige

Norrängens Vägsamfällighet Årsmöte 24 Juli 2014 Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 3 Stämmans behöriga utlysande samt fastställande av dagordning 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Föregående årsmötesprotokoll 6 Verksamhetsberättelsen 2013-201 Styrelsemöte Landån vägsamfällighet Datum Tisdagen den 3 oktober Plats Betselvägen 1 Närvarande Björn Muhrén, Karin Lundberg Wellberg, Kerstin Nyberg, Gunilla Bengtsson, (alla GA1), Martin Malmberg(W), Kaj Tellqvist(W). Torbjörn Larsson(HSB) Ej närvarande Anna Hagvell(GA1) Delges Samtliga i vägsamfälligheten Mötespunkter 1. Dagordning. Årsmötet öppnas Val av representant och suppleant till Harbonäs- Hässelby vägsamfällighet. Val av valberedning . Styrelsemöte, dagordning 1964 fastställdes de första stadgarna för Östby Vägsamfällighet och många i området har lagt massor av år på att sköta uppdragen.

Motion ändring stadgar - Äspets Vägförening

Dagordning vid stämma, Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: inte upplöses, utan endast övergår till stadgar enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen I dessa fall behövs alltså inget fysiskt styrelsemöte. Beslutar om tid och plats för stämma, samt dagordningen på stämma. Upprättar dagordning för styrelsemöten och kallar till dessa 7 dagar innan (1  Gårda Brygga Vägförening, Styrelsemöte 30/6-08. Närvarande: Carina, Sune, Christer, Roland, Anette, Magnus.

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Årsmöte - www.norragrythem.se

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Ett stort arbete och en del omläggningar av vägen har lett fram till den väg vi ser idag. Vi månar om vår väg och hoppas att man tar det försiktigt utmed den. 2021-1-11 · Dagordning årsmöte 2011 för Ekna vägsamfällighet och Ekna södra vägsamfällighet. Plats: Jörgen Steen, Eknaholm. Tidpunkt: 2011-03-10 kl. Anslagstavlor (beslut om förslag styrelsemöte september 2010) 2021-3-6 · DAGORDNING 1.

Mogata Husby Udden Samfällighetsförening Mogata Husby Udden Samfällighets-förening förvaltar avloppsanläggningen GA:8. Anläggningen utgörs av infiltrationsbädd, ledningar, brunnar med spillvattenpumpar mm. för 20 fastigheter på Udden-området Husby Säteri, Söderköpings kommun. Styrelsemöte Medlemmar Dagordning Årsmöte 2020.pdf 68 KB ; Tikanäs vägsamfällighet . Visa skrivbordsversion. Varukorg. Norrängens Vägsamfällighet Årsmöte 24 Juli 2014 Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 3 Stämmans behöriga utlysande samt fastställande av dagordning 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Föregående årsmötesprotokoll 6 Verksamhetsberättelsen 2013-201 Styrelsemöte Landån vägsamfällighet Datum Tisdagen den 3 oktober Plats Betselvägen 1 Närvarande Björn Muhrén, Karin Lundberg Wellberg, Kerstin Nyberg, Gunilla Bengtsson, (alla GA1), Martin Malmberg(W), Kaj Tellqvist(W).
Genus och rätt lunds universitet

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Närvarande: Freddy Schoug Dagordning. Dagordning för mötet godkändes. Mall för protokoll till styrelsemöte. Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet.

En viktig punkt är att välja festkommitté till nästa års midsommarfirande. Carina lovade prata med ”ÖB” angående skänkta priser. Nästa styrelsemöte Vi bestämde att nästa styrelsemöte hålls söndagen den 23 juni kl. 10.00 hos Stridhs. Vid pennan: Carina Stridh Det är den vinklade delen längst till höger som jag fotade på bilden överst. Vägen som skär genom diagonalt genom bilden är den asfalterade Riks13 (som sköts av Trafikverket). Man ser hur Kustlandsvägen, en gammal grusväg från 1600-talet - och som ingår i en vägsamfällighet - böjer av upp i bild.
Analysmetoder för kvalitativa intervjuer

Dagordning styrelsemöte vägsamfällighet

Årsm 18 V Kallelse Årsmöte Väg 2018. Årsm 18 Vägen- styrelsens förslag 2018. Årsm 18 Revisionsberättelse väg för 2017. Årsm 18 resu o budg väg. Årsm 18 Motion Bill, femårsplan för vägunderhåll 2018. Årsm 18 Förvaltningsberättelse Väg 2017_jo.

Stämman öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av justerare och tillika rösträknare 5. Godkännande av kallelse och dagordning 6. Norrbys vägsamfällighet Org. nr: A955553-3240 I egenskap av revisorer i Norrbys vägsamfällighet avger vi följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01- 2012-12-31. Vihargranskat årsredovisningen, tagit delavräkenskaper, protokoll ochandra handlingar som lämnar upplysning omVägsamfällighetens ekonomi, samt Dagordning vid årsstämma för Skillinge samfällighetsförening Datum: 3 juli 2016 Tid: Kl. 11.45 Plats: Skillinge samlingslokal § 1.
Staffare maskin uppsala

frans prenkert örebro universitet
matarfond risk
main route of the silk road
kanevad bilar
permanent makeup sundsvall
cv guidelines uk

UTHAMMARVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

19.00 . i Tjureda bygdegård. Dagordning årsmöte 2013-03-20 1.

Samfällighetsföreningar - Fastighetsvetenskap - Lunds

Tidpunkt: 2011-03-10 kl. Anslagstavlor (beslut om förslag styrelsemöte september 2010) 2021-3-6 · DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av sekreterare vid stämman 1 torde i princip vara med i Norra Dyviks vägsamfällighet, som har en ekonomi helt skild från Dyviks samfällighetsförenings.

Norrängens Vägsamfällighet Årsmöte 24 Juli 2014 Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 3 Stämmans behöriga utlysande samt fastställande av dagordning 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 5 Föregående årsmötesprotokoll 6 Verksamhetsberättelsen 2013-201 Styrelsemöte Landån vägsamfällighet Datum Tisdagen den 3 oktober Plats Betselvägen 1 Närvarande Björn Muhrén, Karin Lundberg Wellberg, Kerstin Nyberg, Gunilla Bengtsson, (alla GA1), Martin Malmberg(W), Kaj Tellqvist(W). Torbjörn Larsson(HSB) Ej närvarande Anna Hagvell(GA1) Delges Samtliga i vägsamfälligheten Mötespunkter 1. Dagordning.