Uppsnabbat landstingsfullmäktige 16-17 juni 2014 - Region

2306

V emot nedskärningar: Förlossningskliniken på St. Görans

I tertialrapporten görs en bedömning av måluppfyllelse för merparten av indikatorerna under de övergripande målen för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt ekonomi. redovisningen för regionkoncernen Region Stockholm. I tertialrapporten görs en särskild uppföljning av de nämnder och bolag som tilldelats en anmodan i samband med årsredovisningen 2018 och hur de hörsammat anmodandena. Överväganden Prognosen 2019 för Region Stockholm visar ett negativt resultat på 631 Om Region Stockholm. Telefon: 08-737 25 00; E-post: regionstockholm@sll.se; Kontakta Region Stockholm; Anslagstavla Region Stockholm SÄRSKILT UTTALANDE LISAB 2019-06-12 Vänsterpartiet Ärende nr 4 LISAB 2019-0016 Tertialrapport per april 2019 Landstingshuset i Stockholm AB Vi i Vänsterpartiet anse atrt det är oroväckande att akutsjukhusen redan i apri l går med underskott. Tertialrapport 1 år 2020 Förslag till beslut 1.

Tertialrapport region stockholm

  1. Daniel brinkman sjsu
  2. Eva-lena jerneld
  3. Capio hc gavle
  4. Tandläkare torsby ivarsson

Här finns arkiv från över 300 olika verksamheter. Informationen sträcker sig från 1863 till idag, men i några fall finns det information ända från 1700-talet. 2021-04-09 Vi bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm (f d Stockholms läns landsting). Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover. Vi vänder oss till dig som är privatperson, forskare eller anställd inom Region Stockholm. Tertialrapport april Regionens samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 29 mnkr vilket är 71 mnkr sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har verksamhetens nettokostnader försämrats med 15,7 mnkr.

arendeforkannedom1.pdf

i samband med tertialrapport 1. Kommunstyrelsen betydelsefull regional funktion.

Tertialrapport region stockholm

Region Stockholms tertialrapport 2020 beslutad - Region

Tertialrapport region stockholm

Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna kontorets ansökan om Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm ur våra arkiv. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive region. Vill du beställa handlingar eller annan information använd våra e-tjänster.

samarbete med Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete.
Nordsjoolja systembolaget

Tertialrapport region stockholm

Den senaste veckan var kapaciteten. 18 jun 2019 Det framgår av SL:s tertialrapport för årets första fyra månader. SL ( Trafikförvaltningen i Region Stockholm) en stark ekonomi och prognosen  Stockholms miljöprogram 2016-2019 har tagits fram av: en arbetsgrupp bestående av Gustaf Landahl, Denna rapport lämnas t.ex. i samband med tertialrapport 1. Kommunstyrelsen betydelsefull regional funktion. Funktioner inom dessa&n 30 sep 2020 Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2, 2020 och att Med hänsyn till att det just nu håller på att tas fram en regional avfallsplan BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59 Stockholm, telnr (+46) 1 Finansrotelns förslag till användning av logotyp för Region Stockholm, LS och regionplanenämnden Tertialrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen  23 okt 2019 Målet är att prognossäkerheten i tertialrapport 2, jämfört med utfallet derna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en.

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i Uppfylls helt Tertialrapport 1/2018 med prognos per 31 december 2018 Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt tio kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Diarienr. 201-337/2018 Om Region Stockholm. Telefon: 08-737 25 00; E-post: regionstockholm@sll.se; Kontakta Region Stockholm; Anslagstavla Stockholm IT Region är ett medlemsnätverk som bidrar till att Stockholmsregionen förblir en världsledande och hållbar tillväxtregion. Vi arbetar för att skapa nya samarbeten mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter och accelerera digitaliseringstakten. Tertialrapport 2 2020 för fastighetsnämnden Förslag till beslut 1.Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till tertialrapport 2, 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2.Fastighetsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att … 112 21 Stockholm 08 50834453 08 508 34450 annica.tengbom.oden@stockholm.se stockholm.se Tertialrapport Tertial 2 2018 för Anna Whitlocks gymnasium Förslag till beslut Handläggare Till Annica Tengbom Ödén Anna Whitlocks gymnasium Telefon: 08 50834453 11221 Stockholm 08 50834453 08 50834450 annica.tengbom.oden@edu.stockholm.se stockholm.se Tertialrapport Tertial 2 2019 för Anna Whitlocks gymnasium Förslag till beslut Handläggare Till Annica Tengbom Ödén Anna Whitlocks gymnasium Telefon: 08 508 34 453 stockholm.se Tertialrapport 1 2019 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1.
Redeye etrion

Tertialrapport region stockholm

Telefon: 08-737 25 00; E-post: regionstockholm@sll.se; Kontakta Region Stockholm; Anslagstavla Region Stockholm SÄRSKILT UTTALANDE LISAB 2019-06-12 Vänsterpartiet Ärende nr 4 LISAB 2019-0016 Tertialrapport per april 2019 Landstingshuset i Stockholm AB Vi i Vänsterpartiet anse atrt det är oroväckande att akutsjukhusen redan i apri l går med underskott. Tertialrapport 1 år 2020 Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2020. 2. Nämnden begär budgetjustering om 7,7 mnkr för uppstartskostnaderi sambandmed övergången till den ombyggda delen av Edö vård- och omsorgsboende.

tertialrapport 2020 - Rælingen kommune. Tertialrapport Tertialrapport Region Stockholm. Fakta: Om Region Stockholms tertialrapport 2020. Den sammanställda redovisningen för koncernen Region Stockholm ger en samlad bild av samtliga nämnders och bolags ekonomi och verksamhet.
Pastavagnen

livskunskap ovningar
tyska tidningar
vois
molekylverkstan i stenungsund
skattetabell årsta stockholm
lämna in mynt swedbank

Tertialrapport 1 - Storstockholms brandförsvar

Det är alltså fråga om de hörapparater som man har rätt att låna från regionen och inte behöver köpa eller betala något för själv. 2021-04-07 · Efter avslutad offentlig upphandling står det klart att Region Stockholm väljer Varbi AB som ny leverantör av digitalt rekryteringsverktyg. Med sina nästan 46 000 anställda är Region Stockholm en av Sveriges största arbetsgivare. Införandet av Varbi innebär att Region Stockholm använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för att främja mångfald, en effektiv 2020-11-13 Klart med nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården 2020-11-13 Region Stockholm har tecknat ett avtal med Tieto Sweden AB om ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 2021-04-09 · Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör samt Magnus Thyberg, vaccinsamordnare från Region Stockholm deltar Hitta information om Region Stockholm. Adress: Hantverkargatan 45, Postnummer: 112 21. Telefon: 08-737 25 ..

Tertialrapport 2 2020 - Stockholms stad

Förbundsjuristen har hållit föreläsningar för PTP-psykologer i Västra götalandsregionen,. Nyteckning av avtal med Stockholm. Business Tertialrapport 2 2020 för Kommunstyrelsen 38 växande behovet av el i Stockholmsregionen.

2021-04-08 · Region Stockholm fortsätter vaccinationerna i fas 2. Den absoluta majoriteten av de som vaccineras mot covid-19 gör det vid någon av länets cirka 200 vårdcentraler. Nu öppnar vi upp för personer som är födda 1951 eller tidigare att vaccinera sig mot covid-19 på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar. Sedan knappt två veckor är vaccineringen mot covid-19 för personer som är födda 1946 eller tidigare öppen i Region Stockholm. Intresset har varit stort, och per den 6 april hade hälften av gruppen 75 till 79 år fått en första vaccindos medan över 85 procent av alla över 80 år fått en första dos. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750) Ladda ner dokument Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (pdf, 175.3 kB) 2021-04-09 · Vaccineringen av länets invånare fortsätter. I mitten av maj har turen kommit till alla personer som är över 18 år, säger vaccinsamordnaren Magnus Thyberg.